Główne cele działalności Fundacji Promocji Zdrowego Żywienia PROCIBUS dotyczą kilku aspektów zdrowego żywienia. Troska o zdrowe odżywianie rodzi się na długo przed zakupem produktów w sklepie i przyrządzeniem domowego posiłku. Dotyczy to wiedzy na temat funkcjonowania ludzkiego organizmu i jego potrzeb, zasad komponowania zdrowej diety, planowania zakupów. Ogromne znaczenie ma również świadomość wpływu środowiska naturalnego na proces powstawania żywności, a w konsekwencji - dbałość o zachowanie go w jak najlepszym stanie.

Dlatego właśnie zdefiniowaliśmy trzy podstawowe elementy naszych działań promocyjnych:

 1. Zdrowe żywienie poprzez promocję zdrowych produktów dla konkretnych grup docelowych. Jedzenie nie powinno być po prostu zaspokajaniem głodu. Należy postrzegać je jako dostarczanie tych składników, które sprawiają, że nasz organizm prawidłowo funkcjonuje. Zatem wiedza na temat składników odżywczych zawartych w produktach spożywczych jest niezbędna, aby zapewnić organizmowi to, czego on potrzebuje. Jeśli chodzi o promocję właściwego odżywiania się, uwagę skupiliśmy na dwóch różnych grupach ludzi:

  1. Dzieci w wieku od 8 lat. Jest to krytyczny okres, w którym rodzice nie są już w stanie w pełni dopilnować, aby ich pociechy odżywiały się prawidłowo. Jest to także wiek, w którym dzieci dowiadują się i zaczynają rozumieć, jak funkcjonuje organizm. Ponadto: w tym wieku ciało i mózg rozwijają się szybciej niż kiedykolwiek później – oznacza to, że również zapotrzebowanie na odpowiednie składniki odżywcze jest największe.

  2. Konsumenci z nietolerancją konkretnych składników, np. laktozy czy glutenu. Upowszechnianie wiedzy o najnowszych badaniach naukowych, praktyce postępowania, dostępnych produktach i źródłach ich pochodzenia, a także o usługodawcach (jak np. restauracje), jest kluczowe, aby poprawiać jakość życia osób z tej grupy.

 2. Dobrostan zwierząt

  Nie sprzeciwiamy się wykorzystywaniu zwierząt do pozyskiwania jedzenia, ale uważamy, że czyniąc z nich taki użytek, powinniśmy zadbać o ich dobrostan. Nie tylko z powodów etycznych, lecz również ze względu na jakość uzyskiwanego dzięki nim pożywienia, zwierzęta te powinny być hodowane w odpowiednich warunkach, powinny też otrzymywać odpowiednią karmę spełniającą określone standardy.

 3. Zrównoważony rozwój

  Tylko prawdziwie naturalne środowisko jest zdrową i trwałą podstawą produkcji żywności. Utrzymywanie środowiska w dobrym stanie jest jednym z najtrudniejszych wyzwań przyszłości. Popieramy wzięcie pod uwagę ograniczonych zasobów gospodarki rolnej.